100 ngày xử lý cái bụng mở1 min read

Lúc trước mình có đăng ký đi tập GYM, nhưng tới lúc đóng tiền lại đau ví quá nên “rén”. Thế là lòi ra cái thử thách 100 ngày luyện tập ở nhà để xử cái bụng và rèn luyện các nhóm cơ khác. Tất nhiên, đi kèm theo bài viết này là một số bài viết râu ria về:
+ Giảm chế độ ăn.
+ Các bài tập hằng ngày (sẽ cập nhật tại đây).
+ Cách luyện tập của tui.
Lét gâu

Bài tập đầu tiên: Hít đất

Hướng dẫn cách hít đất đúng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *