ADWORD – Phân phối quá3 min read

Nguyên nhân: Ngân sách quảng cáo của adword hằng tháng của bạn tầm 15tr. (~500k/ngày). Đùng 1 cái ngày hôm đó ngân sách tăng lên 1tr/ngày. Cái đó gọi là phân phối quá.

Phân phối quá được hiểu như là có ngày khách tìm kiếm nhiều, có ngày khách tìm kiếm ít. Ngày mà khách tìm nhiều thì adword sẽ ưu tiên hiển thị nhiều hơn để cắn tiền nhiều hơn. Với mong muốn tìm được nhiều khách hàng hơn.

Mấy điểm cần lưu ý:

  • Phân phối quá của adword không quá 200% ngân sách hằng ngày.
  • Phân phối quá của adword sẽ phân phối theo số tiền của ngân sách chạy (số ngày chạy của chiến dịch, hoặc theo tháng)

Tránh để tiền rơi.

Kiểm soát được ngân sách quảng cáo mà không bị phát sinh sẽ giúp đảm bảo chính xác số tiền cho một khách hàng mới. Và dễ cân bằng chi phí hơn cho những nhà kinh doanh nhỏ. Tiền vốn chúng ta cần xoay vòng, nên thành thử 1 tháng quảng cáo 15tr. Mình chia ra ứng trước 5tr để chạy, 10 ngày sau nạp thêm 5tr sẽ tránh các rủi ro và có tiền trang trải các mục đích khác.

Nhưng phân phối quá lại khiến chúng ta có thể bị tạm ngừng quảng cáo vì HẾT TIỀN. Thành thử

1 – Luôn set ngày kết thúc của chiến dịch. (để kiểm soát chi phí tối đa).

2 – Phần đề xuất tối ưu hóa của quảng cáo (có thể theo hoặc không)

Các phần chi phí dành cho quảng cáo này càng tối ưu thì càng tốt. Nên cố gắng phải hạn chế các phát sinh. Luôn suy nghĩ trong các đề xuất tối ưu của Google, thì theo quan điểm, nạp càng nhiều tiền thì google càng giàu, nhưng lượng khách của mình thì cũng như vậy.

Phải tiết kiệm thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *