– “My mamma always said, ‘ Life was like a box of chocolates. You never know what you are gonna get.”

“Mẹ tôi luôn luôn nói, ‘cuộc sống như một hộp socola. Con sẽ không bao giờ biết mình sẽ lấy cái gì.”

– “You have to do the best with what God gave you.” (Mrs. Gump)

“Bạn phải làm tốt nhất có thể với những gì Chúa đã ban cho bạn.”


tui là nguyên

Xin chào !

Cảm ơn mọi người đã ghé thăm blog của mình là Lumahess.  Đây là nơi mình tập viết, ghi lại những cảm nhận cá nhân, và một số bài học trong cuộc sống. 

Nội dung chủ yếu xoay quanh những bài tập phát triển bản thân, một chút về bán hàng và tập reviews một vài cuốn sách nhỏ. Bên cạnh đó, blog này còn là nơi để mình cố gắng hoàn thiện phong cách viết và cố gắng viết thường xuyên hơn. 

Rất mong mọi người ủng hộ.